Ana içeriğe atla

S.S.S.

  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript

Öğrenci Belgesi ve Transkript için herhangi bir dilekçe doldurulmadan Fakülte Sekreterliğinden şahsen temin edilebileceği gibi,  www.obs.yildiz.edu.tr adresinden de belge talebi oluşturulabilir.

Staj süresi kapsamı bölümlere göre farklılık teşkil etmektedir. Staj başvuru süreçleri ve bölüm staj uygulama esaslarına ilişkin bilgilere öğrencisi olduğunuz bölümünüzün web sayfasında yer verilmiştir.

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36   uygun olarak Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, Üst sınıflarda kayıtlı Lisans Öğrencilerinin ise ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile mazeretlerini kanıtlayıcı belgeler ile yönetmelikte belirtilen süreler dahilinde başvurmaları gerekmektedir.

Ders kayıtlarınızı Akademik takvimde ilan edilen tarih aralıklarında OBS sistem üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından size verilen şifre ile gerçekleştirmelisiniz. Kayıt esnasında karşılaştığınız sorunlar ve talepler için Bölüm Başkanlığınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

E-devlet üzerinden aldığınız öğrenci belgesi üzerinde bu bilgiye yer verilmemiş ise Fakülte Sekreterliği’nin ilgili birim personeline başvurarak öğrenci belgesi talep edebilirsiniz, talep ettiğiniz bilgi verilen öğrenci belgenizde yazmaktadır.

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler mazeret sınavına girebilmek için, geçerli mazeretlerinin açıkça belirtildiği ve belgelendiği dilekçeleri ile sınavın yapıldığı tarihten sonra üç gün içerisinde bölüme başvurmalıdır. Mazeret sınavı ile ilgili hususlara YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”ndan ulaşılabilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Yaz okulunda açılan derslerin ilanı ve kayıtlar ile ilgili tarihler YTU öğrenci işleri sayfasında yayınlanan “Akademik Takvim” de ilan edilir. Öğrenciler, kendi bölümleri ya da diğer YTU bölümlerinde açılan yaz okulu derslerine kayıt için dilekçe ile bölüme başvurur.

YTÜ öğrencileri, üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alabilirler. Diğer kurumlardan ders alabilmek için öğrencinin ders kayıt öncesi bölümüne başvurması ve ders alma talebini onaylatması gerekir. Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur.

Öğrenciler yaz okulu ile ilgili hususlarda YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi”ne tabidir.

Erasmus programı ile ilgili başvuru tarihleri ve başvuru süreçleri YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/ adresinde ilan edilmekte, güncel bilgilere yer verilmektedir.

Fakültemize geçiş başvuruları ve başvuru şartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/) ilan edilmektedir. Geçiş sürecinde ilgili siteden güncel bilgiler takip edilmeli, başvurular  ilgili kılavuzlara uygun olarak yapılmalıdır.

Lisansüstü eğitimine ilişkin kontenjanlar, kayıtlar ve süreçler Fen Bilimleri Enstitüsü ve ilgili anabilim dallarınca takip edilmektedir. İlgili bilgilere http://www.fbe.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Akademik kadro ilanları ve başvuru şartları www.prs.yildiz.edu.tr adresinde duyurulmaktadır.